Ing. František Vanda
obchodně-technický zástupce
Morava a Slovensko
vanda@e-plast.cz
mobil: 777 227 163